Վերջին Նորությունները

ԱՐՄԵՆ ՀԵՆՐԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ
ԼԵՌՆԱՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱՅԻ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԻՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ԵՎ ՊՐՈՖԵՍՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆԻՆ ՀԱՄԱՏԵՂՈՒԹՅԱՄԲ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին ենթակետով, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13 ի թիվ 1290 Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 54 րդ կետի 12 րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի 2021 թվականի սեպտեմբեր 15-ի թիվ 10 որոշումը, դիմումը, աշխատանքային պայմանագիրը`

   Հրամայում եմ`

  1. Լեռնային գործ և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնի վարիչ Արմեն Հենրիկի Հովհաննիսյանին ս.թ. սեպտեմբերի 22-ից մինչև 2026 թվականի սեպտեմբերի 21-ը ներառյալ նշանակել Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնին, հինգ տարի ժամանակով, թողնելով Լեռնային գործ և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնին համատեղությամբ:
  2. Արմեն Հենրիկի Հովհաննիսյանին՝ իրականացնել ուսանողական գործերի և աշխատանքային փաստաթղթերի հանձնման ընդունման գործընթացը, ավարտելով այն մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

ՌԵԿՏՈՐ Գ. Պ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

 

ԱՐՄԵՆ ՀԵՆՐԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Համառոտ կենսագրություն

Ծնվել է Երևանում, 1961 թվականի ապրիլի 8-ին։

   1978թ․ավարտել է Երևանի N 29 միջնակարգ դպրոցը, 1983-ին՝ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը («Լեռնամետալուրգիական» ֆակուլտետ), ստացել լեռնային ինժեներ-շինարարի որակավորում` «Ստորգետնյա կառույցների և հանքերի շինարարություն» մասնագիտությամբ:

   1986-1988 թթ․՝ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ստորգետնյա մշակում» մասնագիտությամբ առկա ուսուցման ասպիրանտուրա:

   1992 թ․՝ ՌԴ Նովոչերկասսկի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում նրան շնորհվել է տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան «Դատարկություննեերի ձևավորմամբ մշակման համակարգը և դրա պարամետրերի օպտիմալացումը» թեմայով ատենախոսական աշխատանքի համար:

   2003 թ․ՀՊՃՀ-ում նրան շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում» մասնագիտությամբ:

   2009 թ․Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում ստացել է տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, իսկ 2013 թվականին՝ պրոֆեսորի գիտական կոչում «Ընդերքօգտագործման տեխնոլոգիաներ» մասնագիտությամբ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ

   1983-1985 թթ․՝ «Հայոսկի» միավորման «Սոթքի» ոսկու ստորգետնյա հանք, լեռնային վարպետ։

   1985-1986 թթ․՝ «Սոյուզվզրիվպրոմ» միավորման «Հայհատուկ» վարչություն, ինժեներ-նախագծող:

   1989-2003 թթ․՝ ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական թեմաների ղեկավար, առաջատար գիտաշխատող:

   19.12.2017-23.05.2018 թթ․՝ ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի Ընդերքի գործակալության պետ:

   2003 թ․-ից մինչ այս ղեկավարել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի» ֆակուլտետի «Ընդերքաբանություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ամբիոնը:

   Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ է, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Նյութագիտություն և մետալուրգիա» բնագավառի մասնագիտական խորհրդի Նախագահի տեղակալը, հանդիսանում է Միներալային ռեսուրսների միջազգային ակադեմիայի հայկական կենտրոնի անդամ, ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի փորձագետ, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողովի անդամ-փորձագետ, եղել է ՀՀ Բնապահպանության նախարարության Գիտատեխնիկական խորհրդի (2016-2017 թ.թ) ՀՀ Բնապահպանության նախարարության Բնապահպանության և Ընդերքի տեսչական կառավարման Խորհրդի (2017-2019 թ.թ) անդամ:

   Հրատարակել է 68 գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքները (վերջին 5 տարում 15 աշխատանք), այդ թվում` 4 գյուտի արտոնագիր և 2 դասագիրք: Շուրջ 30 գիտակիրառական բնույթի աշխատանքների հեղինակ է, որոնք վերաբերում են պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական գնահատման և շահագործման նախագծման աշխատանքներին:

ԳՈՐԾԸ ՄՆԱՑ ՀԻՇԱՏԱԿՈՂ
Հանրապետության հանքամետալուրգիական ոլորտի հանրությունը ծանր կորուստ կրեց. կյանքից հեռացավ պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

ՅՈՒՐԻ ԱՆԴՐԵՅԻ ԱՂԱԲԱԼՅԱՆԸ

   Յու. Աղաբալյանը ծնվել է 1935 թվականին, 1958-ին ավարտել է Վրաստանի պոլիտեխնիկական ինստ­ի­տու­տի Լեռնային ֆակուլտետը և նույն տարում աշ­խա­տանքի ընդունվել «Հայգունմետգիտնախագիծ» ինստիտուտում:

   1961-1972 թթ. Յու. Աղաբալյանը աշխատել է Հայաստանի երկրաբանական վար­չության համակարգում: Նրա մասնակցությամբ ու ղեկավարությամբ կատարվել են ինժեներական ու գիտական մշակումներով հիմնավորված օգտակար հա­նա­ծո­նե­րի մի քանի տասնյակ հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահա­տում­ներ: Թեկնածուական ատե­նա­խո­սու­թյու­նը հա­ջողությամբ պաշտպանել է 1971թ. Մոսկվայի երկրա­բա­նա­հե­տա­խուզական ինս­տիտուտում: Այս առթիվ ակադեմիկոս Մ. Ագոշկովը գրում է. «Երիտասարդը օգտակար հա­նա­ծո­նե­րի հանքավայրերի գնահատաման գծով թիվ մեկ մասնագետն է»: Հանքավայրերի մշակ­ման լեռնաերկրաբանական պայմանների և միներալային հումքի որակի պա­հանջ­ների նկատմամբ Յուրի Աղաբալյանի մոտեցումն առ այսօր հաջողությամբ կիրառվում է մե­տա­ղական հանքավայրերի գնահատման գոր­ծում: «Վնիիգեոլնեռուդ» ինս­տիտուտի հայաստանյան մաս­նա­ճյու­ղում աշխատելու 11 տարիների ընթացքում ղեկավարել է մի շարք գիտական ու գիտամեթոդական աշխատանքներ և կարողացել է դրսևորվել որպես բարձրակարգ մասնագետ՝ այդ ընթացքում իրականացնելով Լիտվայից մինչև Սախալին ընկած տարա­ծա­շր­ջանների բազմաթիվ հանքավայրերի տեխնի­կատնտե­սա­կան հիմնավորումների մշա­կումներ:

   Ճանաչված գիտնականը 1983-ից Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում ստանձնեց «Լեռնային գործ» ամբիոնի ղե­կա­վարությունը, նվիրվեց որակյալ ճարտարագետների ու գիտական աշխա­տող­ների պատրաստման գործին: Հետագա տարիներին, զբաղեցնելով պատասխանատու այլ պաշտոններ, նա շարունակեց դասախոսել հարազատ բուհում:

   1987-2000 թթ. Յուրի Աղաբալյանը համատեղության կարգով ղեկավարել է ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի մասնագիտական խումբը, որը զբաղվում էր հանրապետության հանքահումքային պաշարների արդյունավետ և համալիր օգտագործման խնդիրներով: Նա 1995-ից մինչ օրս լեռնային գիտությունների գծով Ռուսաստանի Դաշնության ԳԱ գիտական խորհրդի անդամ էր, Միներալային ռեսուրսների միջազգային ակադեմիայի հայկական կենտրոնի նախագահը:

   Հեղինակել է ավելի քան 100 գիտական աշխատանք (այդ թվում՝ 6 մենագրություն), իսկ 2015 թ. Գեր­մա­նիա­յ­ում հրատարակեց «Ընդերքի օպտիմալ յուրացման ընդհանուր տեսու­թյուն» ֆունդամենտալ աշ­խա­տու­թյունը:

   Լավագույն մարդու, ուսուցչի և գործընկերոջ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում:

 

Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միության խորհուրդ

 

ՈՉ ՈՔ ՉԻ ՄՈՌԱՑՎԻ
ՀԱՅԿ ՊԵՏՐՈՍԻ ՉԱԽԱԼՅԱՆ

   Նրանց մասին, ովքեր զոհաբերեցին, ամենաթանկը, անձնականը, որ դրեցին անանձնականի զոհասեղանին՝ գիտակցաբար, «իմացեալ», ասել, պատմել անհրաժեշտ է անընդմեջ, անկախ նրանից քաղաքակրթական ինչ կողմնորոշում ու կարգավիճակում ենք, ովքեր են մեր հարևաններն ու բարեկամները ու միայն Հայրենիքն է, որ  նման զոհողությունների գնով գոյատևելով, հիշելու է իր զավակներին, ինչպես չեն մոռացվել մեծն Վարդանը, Անդրանիկն ու Մոնթեն... և որպեսզի այս անունների կողքին մշտապես ավելանան նվիրյալները, որովհետև առանց նրանց չի լինելու այդ հայրենիքը:

   Հայկ Չախալյանը մեկն էր նրանցից, ովքեր իրենց էությամբ, այսպես ասած, սինթեզում են հավաքական Վարդանների ու Մոնթեների նվիրվածությունը, կամքն ու արիությունը: Երբ Հայրենիքը վտանգված է, երբ «…հազար դարում հազիվ մարդասպան դարձած …» արյունռուշտ թշնամին հարձակվել է՝ նրանց համար երկընտրանքի, երկմտելու ժամանակ չկա: Եթե ոչ ես, ապա ո՞վ. Ահա սա է անմահություն տանող գիտակցումը, որպիսին հատուկ էր նաև Հայկին:

   Նա բոլորիս նման իր երկրի սովորական քաղաքացին էր ու բոլորիս նման նվիրական կամ սովորական նպատակներ ուներ: Ավարտել էր Երևանի պետական համալսարանի երկրաբանության ֆակուլտետը:

   Պետք չէ վառ երևակայություն ունենալ, չհասկանալու համար, որ հենց ընտրած մասնագիտության մեջ անգամ զգացվում է սերը հայրենիքի, նրա բնաշխարհի հանդեպ: Նա «ժամանակի ոգուն համահունչ» չի ընտրել, ասենք՝ ծրագրավորողի հեշտ ու հանգիստ, անվտանգ ու ֆիզիկական առանձնապես մեծ ջանքեր չպահանջող մի արհեստ, այլ երկրաբանությունը՝ երկիր հայրենին խորությամբ ու համապարփակ ճանաչելու, նրա ներուժն իմանալու ոչ դյուրին մասնագիտությունը: Րաֆֆին՝ մեր մեծ պատմավիպասանը, մի հրաշալի խոսք ունի. «Անհնար է սիրել հայրենիքը՝ առանց նրան ճանաչելու»: Ուրեմն, որքան շատ բան իմանաս հայրենիքիդ մասին, այնքան ավելի կսիրես այն: Իսկ էլ ո՞վ, եթե ոչ երկրաբանը գիտի իր հայրենիքի ամեն մի անկյունն ու ընդերքում եղած նրա հարստությունները:

   Տեսեք, թե պարզ, անպաճույճ խոսքերով ինչպես է բնութագրում Հայկին նրա առաջին աշխատանքային ղեկավարը՝ «ԳԵՈԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի դոցենտ Արամ Բաղդասարյանը.

   «Հայկի հետ առաջին հանդիպման ժամանակ արդեն զգացվեց, որ խելացի, բանիմաց անձնավորություն է։ Աշխատանքային գործունեությունը սկսելով որպես առաջատար մասնագետ, 3-4 տարում նա, իր աշխատասիրության և հարցերի պատասխանները գտնելու անսպառ ձգտումի շնորհիվ, դարձավ բաժնի պետ։ Այդ տարիներին մեր ընկերությունում ձևավորվեց երիտասարդ մասնագետների մի խումբ, ովքեր հետագայում դարձան մտերիմ ընկերներ: Դրանում իր մեծ ավանդն ունեցավ նաև Հայկը։

   Նա երբեք որևէ գործ չէր ձեռնարկի, քանի դեռ անհրաժեշտ չափով չէր խորացել դրա էության մեջ, ինչը խոսում էր նրա մտքի վերլուծական և պրպտուն բնույթի մասին: Նա որոշումներ կայացնելիս ինքնուրույն էր, համաձարկ ու նպատակասլաց: Դա վերաբերում էր թե մասնագիտական, թե կենցաղային ամենաբազմազան խնդիրներին։ Պատերազմից մեկ ամիս առաջ նա ՀԱՊՀ «Լեռնային գործ և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ամբիոնում ձևակերպվեց որպես հայցորդ...

   Հանձին Հայկի, մենք կորցրեցինք լավագույն ընկերոջ և հեռանկարային բարձրակարգ մասնագետի։ Նրա հիշատակը և բարի օրինակը մեր սրտերում կմնա հավերժ»։

   2020 թվականի հուլիսից Հայկն աշխատում էր ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ:

   Երբ սկսվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմը, Հայկը, առանց որևէ մեկին տեղեկացնելու, կամավորագրվեց և մոտ 90 հոգանոց ջոկատի կազմում մասնակցեց Շուշիի պաշտպանությանը։ Որոշ ժամանակ անց, կրկին կամավորական սկզբունքով, այդ ջոկատից ձևավորվեց 24 մարտիկներից կազմված արագ արձագանքման ստորաբաժանում, որը պաշտպանելու էր Բերձոր-Շուշի ճանապարհահատվածը Քարինտակ գյուղը: Նոյեմբերի 4-ին, հերթական կյանքի ու մահու ճակատամարտում, զոհվեցին այս ջոկատի 10 կամավորներ: Նրանց թվում էր նաև Հայկը:

   ՀՀ նախագահի սույն թվականի հունիսի 25-ի հրամանագրով սերժանտ Հայկ Պետրոսի Չախալյանը հետմահու պարգևատրվեց մարտական ծառայության համար մեդալով:

   Այս առթիվ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում տեղի ունեցավ հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված գործընկերոջ հիշատակին նվիրված միջոցառում, որին մասնակցում էին ՏԿԵ նախարարի տեղակալ Լիլիա Շուշանյանը, Հայկ Չախալյանի ծնողները, ընկերները, գործընկերները, դասախոսները։

   Լիլիա Շուշանյանը նախարարի և աշխատակիցների անունից երախտիքի խոսքեր հղեց հերոսի ծնողներին և նրանց փոխանցեց փառքով պսակված մեդալը: Որոշվեց նաև ՀՀ ՏԿԵ նախարարության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի աշխատասենյակը անվանակոչել  Հայկ Չախալյանի անունով:

   Ավելացնենք, որ Հայկը նոր էր բոլորել իր 30-ամյակը:

Հավերժ փառք Հայկին և հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը դրած մեր բոլոր քաջերին:

 

Ինչ են գրում Միության անդամ կազմակերպությունների մասին
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

   «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲ Ընկերությունը Լոռու մարզի այն եզակի ձեռնարկություններից է, որն աշխատում է առանց պարապուրդների և պահպանում է աշխատողների կայուն քանակ: Այսօր կոմբինատում աշխատում է շուրջ 480 մարդ, որոնց ավելի քան 80 տոկոսը համայնքի և շրջակա բնակավայրերի բնակիչներն են: Բանվորների միջին մաքուր աշխատավարձը կազմում է 200 հազար դրամ: Այս տարվա հուլիսի 1-ից ձեռնարկության ինժեներատեխնիկական կազմի և բանվորների աշխատավարձը բարձրացվել է 10 տոկոսով:

   «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲ Ընկերությունը տարածաշրջանում իրականցնում է նաև զարգացման և սոցիալական ծրագրեր, որոնց իրականացումը մեծապես պայմանավորված է ձեռնարկության ղեկավարման փորձի ու հմտությամբ, աշխատակազմի գործին նվիրվածությամբ, տեղական ու պետական կառավարման մարմինների գործուն աջակցությամբ: Նմանատիպ ծրագրերից նշենք Ախթալա-Շամլուղ ավտոճանապարհի, Մեծ Այրում համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգումները, դպրոցներին գույքի անհատույց տրամադրումը: Այդ ծրագրերի իրականացման համար 2021թ.-ին հատկացվել է  60 միլիոն դրամ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ամիս ձեռնարկությունը Ախթալա խոշորացված համայնքին` սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով, հատկացնում է 5 միլիոն դրամ:

   Ձեռնարկությունը նաև մեծ օժանդակություն է ցուցաբերում 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին: Վերջերս մեկ միլիոն դրամ է հատկացվել Արցախից վերադարձած յոթ անչափահաս երեխա ունեցող մի ընտանիքի:

   Վերջին տարիներին ձեռնարկության բնապահպանությանն ուղղված մի շարք միջոցառումների շնորհիվ բավական նվազեցվել են բնապահպանական ռիսկերը: Այդ աշխատանքների հանրայնացումը, լուսաբանումը, քննարկումները շահագրգիռ պետական և ոչ պետական մարմինների հետ թույլ են տվել սեղմ ժամկետներում լուծել առաջացող խնդիրները: Կատարվող աշխատանքների հաջողությունը արդյունք է տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պետական կառույցների հետ սերտ համագործակցության:

   Վերոնշյալը թույլ է տալիս հուսալ, որ բարենպաստ պայմանների դեպքում ձեռնարկության սոցիալական և զարգացման ծրագրերը ապագայում կշարունակվեն:

«ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ»

Մարզային լրագիր թիվ 55, 2021թ.

Լուսանկարները վերցված են

 

«Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միությունը» իրավաբանական անձանց միություն է: Ստեղծվել է հանքամետալուրգիայի համալիրի միության անդամների ձեռնարկատիրական գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր գույքային շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով:

Հետադարձ կապ

Էլ.փոստ: info@miningmetal.am

Էլ.փոստ: hanqmet@mail.ru

Հեռ: +374 (91) 49-03-46

Հեռ: +374 (94) 49-03-46

Ֆաքս: +374 (10) 46-22-29

Հասցե: Հայաստան,Երևան,Արտաշիսյան 10